24. U mouchy Bzučivky

Kresba
Kresba: Alice Diepoltová

Básnička

Ve svém dětství muším, bzučeti se učím.

Potom moje bzučení je pro ouška mučení.

Bzučím hlavně v létě Pepovi i Květě.


Zvukové soubory

Básnsička

Povídání o Mouše domácí

Bzučení mouchy


Textová příloha

24. střípek informací a zajímavostí z našeho lesa
Co možná nevíte o broucích a mnohonožkách Klánovického lesa.
Tesaříci, roháči, krajníci, svižníci, drabčíci, kovaříci, nosatci a mandelinky - to jsou zástupci zvláště chráněných obyvatel našeho lesa. Ohrožený zdobenec byl zde  nalezen vůbec poprvé v Praze. Jako jedinou lokalitu v Praze obývají Klánovický les mnohonožky s pohádkovými jmény svinule, chobotule a hrbule. Obrázek a básničku o broukovi najdete na stanovišti č.30, střevlíka na č.11, slunéčko sedmitečné na č.4 a roháče na stanovišti č.5

Co možná nevíte o čmelácích, pačmelácích a  mravencích  Klánovického lesa.
Jsou dokonalou pozorovací skupinou, jejíž úzká specializace na prostředí, vypovídá o aktuálním stavu sledované lokality. Celkem bylo nalezeno 251 druhů blanokřídlého hmyzu, přičemž počet zjištěných ohrožených druhů vykazuje 3x vyšší výskyt oproti standardu. Území bylo vyhodnoceno jako jednoznačně nadprůměrné ve všech hodnotících kritériích – z hlediska různorodosti, zastoupení jednotlivých druhů a vysokým počtem zákonem chráněných druhů. Jakékoli neuvážené narušení celistvosti území by znamenalo vážné ohrožení jedinečnosti této lokality.


Obrázky

Moucha domácí (Musca domestica)
Moucha domácí (Musca domestica)