4. U slunéčka Sedmitečky

Kresba
Kresba: Pavlína Řeháková

Básnička

Nikdo se nediví, že sluníčko sedmitečné

mšicemi se živí, tak je velmi užitečné.

Ptáš se, kde má sedmou tečku? Pěkně dole, na zadečku!

Na tu tečku občas láká. Koho? Přece berušáka!


Zvukové soubory

Básnička

Povídání o slunéčku sedmitečném


Textová příloha

4.střípek informací a zajímavostí z našeho lesa

Nejpřísnější ochraně na území lesa podléhají tři zvláště chráněná území a  evropsky významná lokalita (EVL) Natura 2000. Zvláště chráněnými územími jsou:

-dvě Přírodní rezervace: Cyrilov východně od Klánovic a Klánovický les, který je ulicí Staroklánovickou rozdělen na západní Blatov a východní  Vidrholec

-jedna Přírodní památka Prameniště Blatovského potoka. Prameniště Blatovského potoka je první (a jedinou) Přírodní památkou vyhlášenou v Praze po r. 1989. Najdeme ji nedaleko golfové klubovny a chrání unikátní rašelinnou březinu s podrostem mechů a výskytem vzácných hub a bezobratlých živočichů, především pavouků. Při slavnostním vyhlášení  v r.2009 se patrony Prameniště staly děti z klánovického Dětského domova.


Obrázky

Slunéčko sedmitečné (Coccinella septempunctata)
Slunéčko sedmitečné (Coccinella septempunctata)