5. U roháče Dubiny

Kresba
Kresba: Ondřej Václavík

Básnička

Nepotkáš na každém rohu,

brouka s hlavou plnou rohů.

Je jak rytíř v brnění,

pan Roháč je chráněný.


Zvukové soubory

Básnička

Povídání o Roháči obecném


Textová příloha

5.střípek informací a zajímavostí z našeho lesa

Biologicky a ekologicky unikátní část lesa v okolí lesní cesty od hájovny za viaduktem na Blatově má vysoký statut mezinárodní ochrany Natura 2000.  Označení Natura představuje soustavu chráněných území evropského významu, kterou společně vytváří členské státy Evropské unie. Natura je určena k ochraně biologické rozmanitosti a jednotlivá území jsou navrhována podle přesně stanovených kriterií. Toto označení nechrání „pouze“ jednotlivé druhy planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů, ale především ohrožené typy prostředí.  


Obrázky

Roháč obecný (Lucanus cervus Linne)
Roháč obecný (Lucanus cervus Linne)