58. Sasanka hajní (Anemone nemorosa)

Kresba
Kresba: Eliška Eibichová
Kresba
Kresba: Tereza Černá

Básnička

Sasanka hajní

Mohla být na celé stránce

Moje báseň o sasance.

Pak mi ale došla pára,

Bohužel roste jen zjara.

Anemone nemorosa

– bílá, chladná jarní rosa.

Potěš se tou krásou ladnou.

Netrhej je, brzy zvadnou.


Zvukové soubory

Básnička


Textová příloha

Sasanka dorůstá výšky 10-30 cm. Kvete v březnu až dubnu. Bílé až načervenale fialové květy se žlutými tyčinkami jsou 2-4 cm velké. Rostlina je většinou jednokvětá.

Sasanka hajní se vyskytuje ve světlých listnatých a jehličnatých lesích, křovinách a lesních loukách.

Je to typická brzy kvetoucí rostlina našich lesů, která tvoří velké porosty. Je opylována hmyzem.


Obrázky

Sasanka hajní
Sasanka hajní