57. Chobotule oranžová (Polyzonium germanicum)

Kresba
Kresba: Michaela Martínková
Kresba
Kresba: Mikuláš Jandík
Kresba
Kresba: Patrik Koutný
Kresba
Kresba: Jakub Motl
Kresba
Kresba: Zuzana Piknerová

Básnička

Chobotule oranžová

Vždycky, když se v listí svléknem,

Překvapením jenom heknem!

K přehánění máme vlohy,

Dorostly nám další nohy!

Už kašleme na ponožky,

Vyrostly z nás mnohonožky.

Co se k sobě v listí tulí

Chobotule s chobotulí.


Zvukové soubory

Básnička


Textová příloha

Je to mnohonožka s délkou těla od 5 do 18 mm. Tělo je zploštělé, článkované, svrchní strana má barvu nápadně oranžovou, žlutou nebo žlutohnědou. V přední části těla se na drobné hlavě nachází drobný chobotek a dva páry článkovaných tykadel. Spodní strana těla a nohy jsou světlé.

Jedná se o evropský druh, v České republice poměrně hojně rozšířený jak v nížinách, tak na horách, obývá listnaté, smíšené a lužní lesy a parky.

Žije skrytým způsobem života pod kusy dřeva, kameny nebo v hrabance. V nebezpečí vylučuje kapičky mléčně zbarvené ochranné tekutiny, nápadné zbarvení slouží jako výstraha.

Živí se organickými zbytky, hlavně rostlinného původu.


Obrázky

Chobotule
Chobotule