59. Slavík obecný (Luscinia megarhynchos)

Kresba
Kresba: Kateřina Radová
Kresba
Kresba: Lucie Borovičková

Básnička

Slavík obecný

Zdá se, že vůbec nechce zmrznout,

Snaží vždycky zjara vrznout.

Slavík, ten pokaždé jaro nám vrací,

Stejně, jak ostatní tažní ptáci.


Zvukové soubory

Básnička


Textová příloha

Dorůstá délky 15-17 cm. Sameček i samička jsou stejní, svrchní strana těla je světle až červenavě hnědá, spodní strana je bělavě hnědá, ocas je často vzhůru pozdvižený, červenohnědý.

Je to tažný pták, přezimuje jižně od Sahary. Žije v listnatých lesích s dřevinným podrostem, parcích a zahradách. Zpívá ve dne i v noci v úkrytu. Má neobyčejně bohatý hlasový fond. Střídá flétnové tóny, vydává silný tlukot, hvízdá i kloktá.

Potravu sbírá většinou na zemi. Živí se hmyzem a pavouky, někdy drobnými měkkýši. Před odletem na zimoviště se živí i dužnatými bobulemi.

Ke hnízdění dochází od května do července, staví si hnízdo v trnitých keřích. 13 dnů sedí dospělí jedinci na 4-6 vejcích. Mláďata vylétají z hnízda po 12 dnech.


Obrázky

Slavík obecný
Slavík obecný