7. U králíka Divočáka

Kresba
Kresba: Daniela Stachová

Básnička

Když se blíží zima hrozná,

králík divoký to pozná.

Podle dávných vzorů vyhloubí si noru.

Čekají v ní spolu, až sníh sleze dolů.


Zvukové soubory

Básnička

Povídání o Králíku divokém


Textová příloha

7.střípek informací a zajímavostí z našeho lesa

Komplex Klánovického lesa leží v oblasti středočeské kotliny  na rozhraní mezi středočeskou vrchovinou a nížinou středního Polabí.

Minerálně chudé horniny daly vzniknout kyselým půdám a v důsledku geologického uložení nízké vrstvy propustných pískovců nad nepropustnými břidlicemi je podzemní voda v daném území poměrně mělce pod povrchem. To jsou ideální podmínky zejména pro mokřady, které mají v některých místech kontinuitu 11 tisíc let.


Obrázky

Králík divoký (Oryctolagus cuniculus)
Králík divoký (Oryctolagus cuniculus)