6. U zajíce Polňase

Kresba
Kresba: Michaela Janů

Básnička

Polnímu zajíci neříkej nic o píci.

On je pánem osení, čerstvou trávu ocení.

Zjara jetelem si hopká, ale není to zvěř krotká.

Než byste se nadáli, uteče vám do dáli.


Zvukové soubory

Básnička

Povídání o zajíci

Hlas zajíce


Textová příloha

6.střípek informací a zajímavostí z našeho lesa

Půjdeme-li naším lesem dál, i za okruh Lesní galerie, budeme procházet velmi cennou a jedinečnou lokalitou. Pokud si kromě přirozené a proměnlivé krásy jednotlivých částí lesa všimneme i značení, poznáme je podle malého státního znaku na zelené tabulce a dvěma červenými pruhy na stromech. Podle pruhů poznáme kdy do zvláště chráněného území vstupujeme. Spodní pruh je totiž zakreslen pouze na straně směrem k nechráněnému území, zatímco horní pruh obíhá celý obvod kmene. Při vstupu jsou tedy viditelné dva červené pruhy, při opuštění pak  vidíme pouze pruh jeden.


Obrázky

Zajíc (Lepus)
Zajíc (Lepus)
Polnas
Polnas