8. U mloka Skvrňáka

Kresba
Kresba: Michal Hroch

Básnička

U tůňky, tam vodu loká,

podle barvy poznáš mloka.

Je dost vzácný v našem lese, své barvy však hrdě nese.

Je žlutý a černý, mokřinám je věrný.


Zvukové soubory

Básnička

Povídání o Mloku skvrnitém


Textová příloha

8.střípek informací a zajímavostí z našeho lesa

Ve středověku tvořila území dnešního lesa mozaika vesnic, luk, pastvin, polí a rybníků. Ale v 15. století se začaly vesnice vylidňovat  a jejich definitivním koncem byla třicetiletá válka. Půda, která zůstala ladem, se sama postupně zalesnila a v první polovině 18.století je na dobových mapách vidět rozsáhlý lesní komplex sahající až ke Kolodějům. Po původních vesnicích nezůstaly prakticky žádné viditelné známky osídlení. Z tohoto pohledu ztrácí současné označení „nálet“ pro strom nevysázený lidskou rukou svůj pejorativní nádech. Nebýt „náletů“ není žádný les, natož ten náš. Z 18. století, doby Liechtensteinů, pánů nad  většinou pozemků Klánovického lesa,  pochází  i základní rozdělovací síť cest a průseků, sloužících k hospodářskému využití lesa, která je užívaná dodnes.


Obrázky

Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)