3. U slepýše Loudala

Kresba
Kresba: Radek Štrouf

Básnička

Nikdy v koutku koutku lesní říše

nesahejte na slepýše,

a hlavně ne na ocas!.

Přetrhne se tenhle plaz!

Pak ho těžko slepíš,

když je vedví, slepýš.

Co je tohle za úkaz?

Ví se, že to není had,

měj ho proto prostě rád.

Proto také není slepý,

to jsou jenom klepy!


Zvukové soubory

Básnička

Povídání o slepýšovi


Textová příloha

3.střípek informací a zajímavostí z našeho lesa

Rozlehlý lesní komplex, který pokračuje i mimo hranice Prahy a přírodního parku, s relikty několika zaniklých středověkých vesnic tvoří východní část tohoto přírodního parku. Přesto, že byl a dodnes je les jako majetek státu využíván k těžbě dřeva a v minulosti poměrně nedávné byly paseky zalesňovány nevhodnými a cizorodými druhy ( smrkem, borovicí lesní a vejmutovkou, modřínem nebo dubem červeným), přirozená obnova lesa je díky jeho rozloze a zachovalým biologicky cenným částem stále možná.


Obrázky

Slepýš křehký (Anguisfragilis)
Slepýš křehký (Anguisfragilis)