2. U lišky Chytroušky

Kresba
Kresba: Denisa Šváchová

Básnička

Má zrzavý kožíšek, to je móda u lišek

Občas krade kuřata, krmí jimi liščata.

Myslivec jí říká škodná,

ale možná je i hodná...


Zvukové soubory

Básnička

Povídání o lišce

Hlas lišky obecné


Textová příloha

2.střípek informací a zajímavostí z našeho lesa

Přírodní park Klánovice Čihadla není synonymum „pouze“ pro náš les, ale představuje rozsáhlé území ohraničené na západě Kyjským rybníkem a sídlištěm Černý Most II. Zahrnuje Přírodní rezervaci V pískovně a navazuje jako zelený klín na Přírodní park Rokytku. Jižní okraj vede od Kyjského rybníka podél trati až za Přírodní památku Počernický rybník, vyhýbá se areálu VÚ Běchovice, vrací se zpět k trati a Újezdem probíhá hranice po hlavní až k úvalskému katastru, kde pokračuje již středočeským Přírodním parkem Škvorecká obora – Králičina vyhlášeným v r.2009. Jihovýchodně tedy hranice  zasahuje k Úvalům a pokračuje severně katastrem Klánovic, odděluje Klánovice od Šestajovic, dotýká se Xaverova a Horních Počernic, zahrnuje Přírodní památku Xaverovský háj a vrací se zpět pod Černý Most.  Ojedinělé je, že součástí „našeho“ přírodního parku je zřejmě největší podíl zastavěných území v pražských přírodních parcích. Zahrnuje totiž celé Klánovice a Hostavice, kus Dolních Počernic a Kyjí a půlku Újezda.


Obrázky

Liška obecná (Vulpes vulpes)
Liška obecná (Vulpes vulpes)