29. U chocholouše Poskočky

Kresba
Kresba: Adéla Vacková

Básnička

Chocholoušek je ptáček. Má špičatý zobáček.

Na nožkách si poskakuje, pak se náhle zaraduje:

Našel totiž dvě zrnka, co tu zbyla po trnkách.


Zvukové soubory

Básnička

Povídání o chocholoušovi obecném


Textová příloha

29.střípek informací a zajímavostí z našeho lesa
Klánovický les je v rámci hlavního města Prahy přírodovědecky jedinečným územím, jehož hodnota spočívá ve vzácné kombinaci tří prvků:

  1. rozsáhlost a nenarušenost lesa v jinak urbanizovaném hlavním městě
  2. soustředění mnoha rozmanitých biotopů a mikrobiotopů 
  3. výskyt mimořádně velkého počtu cenných živočišných druhů, zejména ptáků, letounů (netopýrů), obojživelníků, blanokřídlého hmyzu, motýlů a brouků.

Obrázky

Chocholouš obecný (Galerida cristata)
Chocholouš obecný (Galerida cristata)