30. U brouka Temníka

Kresba
Kresba: Jan Heteš

Básnička

Tenhle černý brouk, ten už toho zkouk!

I pod listy směle vleze, jeho žravost nezná meze.

Spase toho v lese dost, zadělává na kompost.


Zvukové soubory

Básnička

Povídání o chrobákovi hladkém


Textová příloha

30.střípek informací a zajímavostí z našeho lesa
Má-li nově vytýčená přírodní rezervace dostatečně chránit Klánovický les v souladu s jeho charakterem a významem, musí být její územní rozsah souvislý a ucelený a musí zahrnovat převážnou část plochy lesa.
Magistrátem navržený rozsah nové rezervace bohužel potvrzuje zastaralou koncepci izolovanosti a roztříštěnosti chráněných ploch v Klánovickém lese. Tato koncepce je z nevhodná přírodovědeckého hlediska i z hlediska budoucí péče o jednotlivé části lesa. Kromě toho vytváří prostor pro potenciální stavební či jiné zásahy v nechráněných plochách, a tím i pro rozvrácení křehkého lesního ekosystému a jeho schopnosti vytvářet stabilní mikroklima. Ačkoli se to zdá být čistě „přírodovědecká“ výtka, důsledky rozpadu ekosystému lesa by nejcitelněji pocítily městské části v sousedství, především narušením vodního hospodářství a ztrátou nárazníku proti prachu, exhalacím, větru i extrémním teplotním výkyvům.


Obrázky

Tesařík
Tesařík