28. U puštíka Trpaslíka

Kresba
Kresba: Bohumil Línek, Lukáš Podrazký

Básnička

Puštík pouští hrůzu, děs. To před ním se třese les!

Včera, zítra, také dnes!

Ví ale les celičký, že je vlastně maličký.


Zvukové soubory

Básnička

Povídání o puštíkovi obecném

Hlas puštíka


Textová příloha

28.střípek informací a zajímavostí z našeho lesa
V lednu 2011 zveřejnil Magistrát hlavního města Prahy na svých internetových stránkách návrh na vyhlášení nové Přírodní rezervace Klánovický les. Tato rezervace má nahradit současnou Přírodní rezervaci Klánovický les – Cyrilov. Návrh Magistrátu předpokládá nevýrazné rozšíření současné přírodní rezervace, jinak vesměs pouze kopíruje její nynější hranice.

Městská část Praha – Klánovice a Městská část Praha 21 předložily dne 17. června 2011 Magistrátu hlavního města Prahy námitky, ve kterých požadují rozšíření nové přírodní rezervace na převážnou většinu Klánovického lesa. Námitky nechaly vypracovat na základě odborných studií vědců mimo jiné z Univerzity Karlovy v Praze a z vědeckých ústavů. Úplné znění námitek je zveřejněno na internetových stránkách obou městských částí  www.praha21.cz  a www.praha-klanovice.cz

Do března 2012 podepsalo Petici za rozšíření Přírodní rezervace Klánovický les asi 3300 lidí.


Obrázky

Puštík obecný (Strix aluco)
Puštík obecný (Strix aluco)