17. U datla Čepičky

Kresba
Kresba: Daniel Doškář

Básnička

Lesní doktor, v černém hávu,má jenom červenou hlavu.

Všem stromům dá po léčení své zdravotní vysvědčení.

Budu už jen stručný: pan Datel je hlučný!


Zvukové soubory

Básnička

Povídání o Datlu čeném

Hlas datla

Hlas datla 2


Textová příloha

17.střípek informací a zajímavostí z našeho lesa
Proti záměru obnovy a rozšíření golfového hřiště se vzedmula vlna nesouhlasu mezi místními obyvateli, pražáky i přespolními, odbornou veřejností a občanskými iniciativami. Situace Klánovického lesa se totiž za šedesát let od zrušení hřiště dramaticky změnila. Původní obce se staly součástí expandující Prahy a sám les nejcennějším souvislým lesním komplexem na území hlavního města. Od osmdesátýlch let jsou v něm postupně vyhlašovány chráněné oblasti a v současnosti se projednává požadavek na rozšíření statutu rezervace na celý lesní komplex. Samotná stavba a provoz hřiště by měla významný negativní dopad na veškeré dosud zachovalé přírodní procesy lesa, které by při vykácení pouhého 1% lesa zasáhly přibližně desetinu celkové rozlohy.


Obrázky

Datel černý (Dryocopus martius)
Datel černý (Dryocopus martius)