18. U strakapouda Šplhavce

Kresba
Kresba: Natálie Klavrzová

Básnička

Bíločerný je kmen břízy,

Strakapoud tam málem zmizí.

Skoro ho tam nevidíš, ale šplhá stále výš.

Šplhá, ťuká, škůdce loví, aby byl strom jako nový.


Zvukové soubory

Básnička

Povídání o Strakapoudu malém

Hlas strakapouda


Textová příloha

18.střípek informací a zajímavostí z našeho lesa
V letech 2008/2009 investor golfového hřiště FGRP vedl řízení o posouzení dopadu záměru na životní prostředí – tzv. EIA - na Ministerstvu životního prostředí (MŽP). Zjišťovací fáze řízení skončila rozhodnutím MŽP, že záměr má významný vliv na životní prostředí a že musí být zpracována rozsáhlá dokumentace posudku. Tehdy investor  řízení sám stáhnul poté, co reálně „hrozilo“, že stanovisko MŽP k záměru bude záporné.
Nevole místních vyvrcholila v listopadu 2009  Klánovickým referendem, kterého se zúčastnilo 62,5% oprávněných voličů, z nichž 81% se stavbou golfového hřiště v lese nesouhlasí.


Obrázky

Strakapoud malý (Dendrocopos minor)
Strakapoud malý (Dendrocopos minor)