15. U koloucha Punti

Kresba
Kresba: Eliška Brzáková, Aneta Nováková

Básnička

Koloušek je malá srnka, nožičkami sotva brnká.

Čeká v louce na maminku. Nesmíš na něj sahat, synku!

Odpočívá v trávě, pak se najdou hravě.


Zvukové soubory

Básnička

Povídání o Kolouchovi

Zvuky srnky


Textová příloha

15.střípek informací a zajímavostí z našeho lesa
Když prvorepublikový Golf Club Praha hledal vhodnou náhradu za své pozemky darované na stavbu Motolské nemocnice, získal od rodiny Lichtensteinů pozemek v Klánovicích, mondénním letovisku daleko za Prahou.  Devítijamkové hřiště s klubovnou bylo otevřeno v roce 1938. Hřiště se rozvíjelo během protektorátu a několik let po válce, kdy přešlo do majetku České obce Sokolské a posléze pod ČSTV.  V roce 1952 bylo hřiště zrušeno, rozoráno a zalesněno.
Obnovený Golf Club Praha začal usilovat o znovupostavení hřiště mezi lety 1991-1995, ale od projektu nakonec ustoupil. Do územního plánu Prahy byla ale zanesena změna původního určení lesních pozemků v Klánovickém lese, která by umožnila vystavět 18tijamkové hřiště.


Obrázky

Kolouch
Kolouch