13. U kalouse Ušouse

Kresba
Kresba: Karolina Chyšková

Básnička

Kalouse už zdáli všichni jsme se báli.

Přestože má velké uši, asi jenom sotva tuší,

že nám jeho houkání v noci strach vždy nahání.

Zblízka jenom hlavou točí a valí na nás velké oči.


Zvukové soubory

Básnička

Povídání o Kalousu ušatém

Hlas kalouse ušatého


Textová příloha

13.střípek informací a zajímavostí z našeho lesa
Ať se ale pohybujeme nebo bydlíme u lesa státního nebo pražského, základní pravidla zůstávaji stejná: Respektovat život a životní podmínky veškeré lesní havěti a rostlin od nejmenších po největší. Dodržovat zákony a omezení ( pohybu, hluku ale i například staveb), která vyplývají z výsady žít v krásném přostředí, ba v přírodní rezervaci. Nepoužívat okraje lesa a lesní cesty jako smetiště, parkoviště nebo kompost.
Z ankety v r.2011 vyplynulo, že lesa si v Újezdě ceníme nejvíce. Ať je to tedy vidět!


Obrázky

Kalous ušatý (Asio otus)
Kalous ušatý (Asio otus)