12. U sojky Strážkyně

Kresba
Kresba: Lucie Goldmanová, Viktoryia Falko

Básnička

Někdy sedá v mraveništi, modrá pírka si tak čistí.

Sojka to má ve zvyku, nadělá dost povyku.

Když pak v lese nejste vzorní,

všechny na vás upozorní.


Zvukové soubory

Básnička

Povídání o Sojce obecné

Hlas sojky obecné

Hlas sojky obecné 2


Textová příloha

12.střípek informací a zajímavostí z našeho lesa
V jiné situaci než státní podnik Lesy ČR jsou správci pražských lesů, majetku Hlavního města, které nejsou ekonomicky přímo závislé na produkci dřeva. Lesy hl.m.Prahy hospodaří na poměrně malém území lesů, jejichž funkce je především rekreační. Zákroky, které provádějí, mají za cíl zlepšit zdravotní stav lesa a obnovit jeho přirozenou skladbu. Části lesa v katastru Újezd nad Lesy, které jsou ve správě Lesů hl.m.Prahy, najdeme v Polesné ulici před školou, obdélník lesa ohraničený Staroklánovickou, Čentickou, Polesnou a průsekem nad kanalizací, a pak les na Rohožníku.


Obrázky

Sojka obecná (Garrulus glandarius)
Sojka obecná (Garrulus glandarius)