11. U střevlíka Krovkáče

Kresba
Kresba: Sára Musilová

Básnička

Střevlíka a střevle – nepleťte si hnedle!

Střevle žije v potoce, střevlík v lese, na louce.

Střevle vodu čeří, střevlík si les měří.

Na sluníčku mu to sluší, je to fešák - na mou duši.


Zvukové soubory

Básnička

Povídání o Střevlíku kožitém


Textová příloha

11.střípek informací a zajímavostí z našeho lesa
Správce státního lesa - LesyČR jsou státním podnikem s pevnou hierarchií a z ní vyplývajících pravomocí. Jako pomůcku pro hospodaření se svěřeným majetkem používají odborně zpracované Lesní hospodářské plány (LHP). Snahou vytvořených a schválených plánů péče pro jednotlivá chráněná území je prosazení jemnějších lesnických způsobů hospodaření a v případě obnovy lesních porostů  o zachování původní dřevinné skladby, která je typická pro zdejší nadmořské výšky s maximální snahou o  přirozenou obnovu listnatých dubových porostů. Na samotné provádění lesnických prací ( např. těžba dřeva či opětovné zalesňování do dvou let po vykácení) LČR najímají externí firmy formou soutěže(tendru). To jsou fakta, ze kterých musíme vycházet ať se nám líbí nebo ne. Kvalitní zadání LHP a  následné dodržování stanovených podmínek při provádění - např. právě při těžbě dřeva, to jsou příležitosti, kdy každý člověk může a má uplatnit své připomínky.  Ačkoli se u nás pohybujeme v přírodním parku, využití pro produkci dřeva podléhá státnímu hospodářskému plánu, byť upravenému do konkrétních podmínek lesa zvláštního určení a kácení v různé míře každým rokem se nevyhneme.


Obrázky

Střevlík kožitý (Carabus coriaceus)
Střevlík kožitý (Carabus coriaceus)