10. U ještěrek Čiperek

Kresba
Kresba: Klára Kratochvílová

Básnička

Na pařezu u hřiba ještěrka se vyhřívá.

Kabátek má samý flíček,

mušek plný jídelníček.

Očka jako korálky, uteče ti do dálky.

Fanfary


Zvukové soubory

Básnička

Povídání o Ještěrce obecné


Textová příloha

10.střípek informací a zajímavostí z našeho lesa
Stezka Lesní galerie prochází územím, které spravují dva lesní hospodáři. Od Čentické ulice do průseku nad kanalizací, kde jsou umístěny hrací a cvičební prvky, se pohybujeme na území v majetku hl.m. Prahy, spravovaném firmou Lesy Hl.m.Prahy. Ostatní trasa vede územím státního lesa, ve správě Lesů ČR.

Je na místě připomenout si, že OSN vyhlásila rok 2011 Mezinárodním rokem lesů s ústředním mottem „Lesy pro lidi“. Cílem bylo upozornit na význam lesů a lesního hospodářství pro společnost a seznámit se se základním úkolem lesnictví – zachováním lesů pro příští generace.


Obrázky

Ještěrka obecná (Lacerta agilis, Linnaeus)
Ještěrka obecná (Lacerta agilis, Linnaeus)