22. Borovice lesní (Pinus silvestris)

Kresba
Kresba: Andrea Poláčková
Kresba
Kresba:

Básnička

Borovice

Pan Borovák s Borovicí

Drželi se za šišky

Větvemi ze sukovicí

Z borky měli kožíšky.

Borovice s Borovákem

Voněli už z dáli

My dole s podborovákem

Na sebe se smáli.


Zvukové soubory

Básnička


Textová příloha

Borovice lesní je až 50 m vysoký strom s načervenalou kůrou a červenavě šedohnědou rozpraskanou borkou. Modrozelené, zašpičatělé, 4-7 mm dlouhé jehlice rostou na krátkých výhonech ve svazcích po dvou. Borovice je jednodomá rostlina, která kvete téměř každý rok v květnu až červnu. Na mladých dlouhých výhonech jsou žlutavé , 6-7 mm dlouhé samčí květy, samičí květenství je vejčitě kulovité, 5-6 mm velké, růžově červené. K opylování dochází větrem. Zpočátku nazelenalé šišky s krátkými stopkami visí dolů., ve druhém roce dozrávají v šedohnědé 5-7 cm dlouhé a 2-4 cm široké dřevnaté šišky a ve třetím roce se široce rozevírají. Po vysemenění většinou zůstávají na stromě ještě několik let.

Borovice lesní tvoří čisté porosty nebo roste společně s jinými jehličnatými a listnatými stromy. Roste na suchých až mokrých písčito hlinitých půdách a rašeliništích.

Jedná se o nenáročný a odolný strom, poskytuje hlavně stavební a nábytkářské dřevo. Dožívá se až 300 let.


Obrázky

Borovice lesní
Borovice lesní
Borovice lesní
Borovice lesní