22. U káněte Vidrholčáka

Kresba
Kresba: Ondřej Václavík

Básnička

Káně lesní, to je dravé! Maso je pro něj to pravé!

Hlodavce a hlavně myši,Káně velmi dobře slyší.

Napřed s nimi lupne a potom je slupne.


Zvukové soubory

Básnička

Povídání o Káněti lesním

Hlas káněte


Textová příloha

22.střípek informací a zajímavostí z našeho lesa
Co možná nevíte o vegetaci Klánovického lesa.
Pozoruhodné je míchání teplomilných prvků Polabské nížiny s chladnomilnějšími prvky Středočeské pahorkatiny. Velmi cenné jsou pozůstatky nelesní vegetace a mokřadů a mohutné duby, jejichž stáří přesahuje 200let. Ukázkové je  přirozené vytváření vegetačních společenstev podle rozdílných klimatických a půdních podmínek navzdory nepůvodní lesnické výsadbě a  obnova ploch postupně zarůstajících po necitlivé těžbě. Každé stadium této přirozené obnovy je přitom zajímavé a ochranářsky hodnotné.
Na zkoumaném území rozlohy asi 120 ha západní části Klánovického lesa bylo nalezeno 37 druhů mechů a 2 druhy játrovek. Zajímavostí je výskyt čtyř druhů rašeliníku - v současnosti je tato lokalita jediným místem výskytu  v Praze.
Káně, které je na obrázku tohoto stanoviště, o kvalitách území nepřemýšlí.  Ale tím, že tu s námi žije, potvrzuje hodnotu našeho lesa.


Obrázky

Káně lesní (Buteo buteo)
Káně lesní (Buteo buteo)