1. U divočáka Klánovičáka

Kresba
Kresba: Kateřina Skotnicová

Básnička

V divočácké rodině je kanec a bachyně.

Mají spolu děťátka, pruhovaná prasátka.

Žijí spolu pod duby, požírají žaludy.

A když padnou na les stíny, jdou si ustlat do bažiny.


Zvukové soubory

Básnička

Povídání o praseti divokém

Zvuk prasete divokého


Textová příloha

1.střípek informací a zajímavostí z našeho lesa

Víte že celá severní polovina Újezda, tedy nalevo od hlavní při příjezdu z Prahy, leží v přírodním parku?

Přírodní park Klánovice Čihadla byl vyhlášen  v roce 1991 (vyhláška hl.m.Prahy č. 3/1991) jako chráněné území podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Označení Přírodní park představuje specifickou velkoplošnou ochranu zachovalé přírodní krajiny ve městě a omezuje veškerou činnost, která by rušila, poškodila či dokonce zničila krajinný ráz, přírodovědné, a estetické hodnoty oblasti.


Obrázky