3. Vítejte v Újezdě nad Lesy! aneb lesem, městem, krajinou po stezkách mikroregionu


Textová příloha

Tabuli č.3 najete u plotu restaurace Smolík směrem k peronu nádraží Praha – Klánovice na újezdské straně - parc.č. 1523, ostatní komunikace ve správě MČ P21

Vítejte v Újezdě nad Lesy! aneb lesem, městem, krajinou po stezkách mikroregionu

 

Víte, že největší část Klánovického lesa – nejrozsáhlejší části Přírodního parku Klánovice – Čihadla má ve svém katastru právě Městská část Praha 21 - Újezd nad Lesy? Kromě tohoto bohatství najdete v Újezdě řadu zajímavostí a projít se můžete po starých polních cestách s obnovenými stromořadími.

tab3_obr01.png

Tuto tabuli můžete použít jako rozcestník a inspiraci pro své procházky a výlety v našem krásném okolí.

tab3_obr02.jpg

Turistické trasy od nádraží Praha - Klánovice: po červené můžete vyrazit na tři strany – na Běchovice, Škvorec či do Úval (trasy pak dále pokračují), po modré přes Xaverov až do Uhříněvsi, po zelené okruhem v lese a po žluté do Jiren. Turistická červěná značka směrem na Škvorec je od nádraží Klánovice vedena ze smyčky autobusů podél trati pod most. MČ P21 iniciovala přeložení trasy a upravení stezky tak, aby se turisti vyhnuli nebezpečnému přecházení frekventované Staroklánovické. V terénu je úprava přeznačena od r. 2012, na mapě tato změna zachycena není.

Informační tabule Lesů ČR, umístěné v r.2013 na třech místech na okraji lesa – v ul.Pilovská, Staroklánovická u nádraží a Velimská – vám poskytnou turistickou mapu a informace z pohledu správců a hospodářů v lese.

Kromě tradičních cest spravovaných Klubem českých turistů, můžete navštívit i stezky zcela netradiční. Jsou to naučné stezky Lesní galerie!

tab3_obr03.png
tab3_obr04.png

Vydáte - li se doprava od TABULE 3 v terénu, projdete Lesní galerii I aneb Tam a zpátky za zvířátky, blatovskou částí lesa v délce 5 km. Potěšíte se třiceti zastaveními se zvířátky a protáhnete se v průseku se sportovními prvky na Blatově. Stezka byla vytvořena v letech 2009 – 2012 díky spolupráci místních dobrovolníků, Masarykovy ZŠ v Újezdě nad Lesy, Újezdského STROMu o.s., sponzorství společnosti DHL, příspěvku MČ P21 a veřejné sbírce Za Klánovický les.

tab3_obr05.png

Vydáte - li se doleva, od smyčky autobusů po pěšině kolem tabule LČR, projdete Lesní galerii II aneb Klánovickým lesem krok za krokem. Čeká vás trasa dlouhá 15 kmvedoucí lesem Cyrilovem v katastru Újezd nad Lesy, rozdělená do tří okruhů s celkem šedesáti zastaveními a pěti odpočinkovými místy. Připravilo ji pro vás v r. 2013 – 2014 občanské sdružení Újezdský STROM opět s pomocí dobrovolníků a Masarykovy ZŠ, s finanční podporou Revovingového fondu MŽP a spoluúčastí MČ P21.

tab3_obr06.png

Vyberete-li si naopak procházku typickou zemědělskou krajinou na hranici hlavního města a Středočeského kraje, vydejte se na Výletní okruh k Trojmezí pod Skalkou. Od kulturního domu Na křižovatce (Tabule č.4) projdete starým Újezdem po Staroújezdské ( dříve Masarykově řídě), a Ježovickou ulicí ven z obce obnovenou ovocnou alejí směrem na kopec Skalka, pod nímž se setkává území Újezda, Koloděj a Sibřiny ( Trojmezí pod Skalkou). Cesta z Rozcestí pod Trojmezím lemovaná mladými lipami vás zavede k Újezdskému hřbitovu a zpět se můžete vrátit kolem nenápadného prameniště Běchovického potoka, které na svoji obnovu a vyčištění teprve čeká. Obnova historických cest v jižní části Újezda nad Lesy je dlouhodobý projekt, na němž se podílejí dobrovolníci a Odbor životního prostředí P21 ve spolupráci s místními občanskými sdruženími s přispěním grantů Hl.m.Prahy. Každým rokem přibývá kousek obnovených cest, cílem je pěší propojení z Běchovic až do Úval.
Lipové stromořadí ke hřbitovu-II.etapa _ukončení grantu

http://www.turistika.cz/mapy/mista/ujezd-nad-lesy

tab3_obr07.jpg

Z procházky naším lesem si zapamatujte pár zajímavostí:

Víte že Klánovický les, který je součástí Přírodního parku, obsahuje dvě Přírodní rezervace ( Cyrilov a Klánovický les rozdělený na Blatov a Vidrholec), Přírodní památku Prameniště Blatovského potoka a oblast Evropsky významné lokality Natura 2000? Statut Přírodního parku jako velkoplošné ochrany zachovalé přírodní krajiny ve městě, omezující veškerou činnost, která by rušila, poškodila či dokonce zničila krajinný ráz, přírodovědné, a estetické hodnoty oblasti, je proto na několika místech posílen ochranou ještě přísnější.

tab3_obr08.png

Víte že ukazateli kvality prostředí jsou motýli? Za indikátory 1.stupně bylo označeno osm ohrožených a silně ohrožených motýlích obyvatel našeho lesa se jmény stejně půvabnými jako jsou oni sami: modrásek, batolec, otakárek a bělopásek...

tab3_obr09.jpg
tab3_obr10.jpg

Víte že v Klánovickém lese byl v r.2005 zaznamená jediný exemplář tajemné Zlatěnky druhu Chrysis clarinicollis? Tento druh parzitující na jiném druhu blanokřídlého hmyzu, který ovšem není dosud znám, je velmi vzácný v celé Evropě a toto je jediný nález v České republice !!

tab3_obr11.jpg

Celková plocha Klánovického lesa (Praha a Středočeský kraj) cca 1290 ha

Plocha Klánovického lesa v Praze ( Újezd nad Lesy a Klánovice) cca 840 ha

Plocha Klánovického lesa v katastru Újezd nad Lesy cca 517 ha

Informace o ekologii, přírodních zákonitostech i zajímavostech nejenom místních si můžete doplnit na:

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky - AOPK: http://www.ochranaprirody.cz/
ARNIKA:
http://arnika.org/
Přírodnímu parku Klánovice – Čihadla, či jeho části Klánovický les, se věnují publikace:

Natura Pragensis 2010, Návrh na vyhlášení PR a návrh plánu péče - Ing.Kohlík 2011

a Český svaz ochránců přírody Stopa Klánovice: http://www.stopa-csop.cz/

Chráněná území Prahy najdete na:
http://envis.praha-mesto.cz/rocenky/chruzemi/cr2_cztx/chu26.htm
http://envis.praha-mesto.cz/%281a0ovu550qwwv42sd4wz5355%29/zdroj.aspx?typ=2&Id=84624&sh=1420221055

Natura 2000:

http://www.nature.cz/natura2000-design3/sub-text.php?id=2102

http://www.mzp.cz/cz/natura_2000
http://cs.wikipedia.org/wiki/Natura_2000

Zita Kazdová, Újezdský STROM o.
www.ujezdskystrom.info

leden 2014