49. Kostřava ovčí (Festuca ovina)

Kresba
Kresba: Tereza Schicková

Básnička

Kostřava ovčí I

Kostřava je blbá tráva,

Nežere to ani kráva!

 

Kostřava ovčí II

Kostřava, to je ta tráva,

Která není žádná sláva.

Jako píce – nikdy více.

Ovce ani krávy,

Nemají ji rády.

Špetkou její slepičky,

Zpestříš výlet během chvilky,

Když kohoutka bez obilky

Skryješ do své ručičky.

50. Sýkora koňadra


Zvukové soubory

Básnička


Textová příloha

Kostřava ovčí je velmi proměnlivý druh. Je to vytrvalý, hustě trsnatý druh, rostliny dosahují výšky 20–60 cm.

Šlechtí a využívá se okrajově pro ozeleňování suchých stanovišť. Uplatňuje se hlavně v okrasných a parkových trávnících, střešních zahradách, na zastíněných lokalitách pod stromy a jako méně vzrůstná doplňková tráva do směsí pro krajinné trávníky na chudších půdách, trávníky podél komunikací apod. Má nízké nároky na hnojení. Na podzim si dlouho uchovává zelené zbarvení. Nesnáší časté, ani příliš nízké kosení. Je méně odolná vůči zátěži.

Stéblo je přímé nebo obloukovitě vystoupavé, tenké, pod latou drsné. Čepele listu jsou svinuté, štětinovité až vláskovité, živě až šedě zelené, někdy s modrozeleným nádechem. Květenství lata je chudé, stažené až 12 cm dlouhé, s jednotlivě přisedajícími drsnými větévkami. Klásky jsou zelené až nafialovělé, osinaté.
Kvete od května do července.
Plodem je žlutohnědá vejčitá obilka, v horní části zašpičatělá o délce 4–6 mm, šířka obilky 0,7–1,4 mm.

Vyskytuje se v nížinách až podhůří, na suchých pastvinách, ve světlých lesích, lesních lemech, písčinách


Obrázky

Kostřava
Kostřava