34. Skokan hnědý (Rana temporaria)

Kresba
Kresba: Michal Zatloukal

Básnička

Skokan hnědý a Skokan zelený

 

Na slavnostním otvírání tůní

Setkali se dva skokani u ní.

Pane skokane, jak se máte?

Dík, pane skokane, kam hopsáte?

Skáču ke svému krejčímu,

Ten krejčí mi přes zimu

Spíchl slavnostní šaty hnědé,

Jak jen to ten můj krejčí svede.

Hnědé mi nesluší, ne ne ne,

Já nosím se vzorkem zelené.

Oba pak v rákosí skáčem den po dni

Na naší soukromé přehlídce módní.


Zvukové soubory

Básnička


Textová příloha

Je to obojživelník. Patří k nejhojnějším žábám střední Evropy. Dorůstá délky až 10cm. Má různé zbarvení – svrchní strana je žlutočervená, červenohnědá až černohnědá, většinou tmavě skvrnitá, téměř vždy je tmavá skvrna na spáncích. Břicho je většinou tmavé a mramorované. Zadní nohy jsou silně vyvinuty a umožňují skoky o délce až 1 m, velmi dobré plavání a potápění.

Kromě období rozmnožování žije skokan na souši - ve vlhkých lesích, na loukách a slatinách.

Aktivní je ve dne i v noci. Živí se červi, plži a hmyzem. Přezimuje v půdě nebo bahně pod vodou. Probouzejí se časně na jaře, když odtává led.

Tře se v březnu až dubnu hned po probuzení žab ze zimní strnulosti. Do mělké vody vypouští samička až 3500 vajíček, ty se vznášejí ve skupinách na vodní hladině v podobě rosolovitého chuchvalce. Pulci se líhnou za 3-4 týdny, v malé žabky se promění za 2-3 měsíce. Pohlavní dospělosti dosáhnou ve třetím roce života.

Skokan zelený (Pelophylax esculentus)

Je to obojživelník. V České republice je chráněný zákonem jako silně ohrožený druh.

Je to hybrid skokana skřehotavého a krátkonohého. Tomu také odpovídá jeho vzhled. Skokan zelený je menší než skokan skřehotavý, ale větší než skokan krátkonohý – samci dorůstají velikosti 8,5 cm a samice až 10 cm. Barva těla je zelená s tmavými skvrnami, hlavně na zadních nohách. Má viditelné ušní bubínky a samci mají také rezonanční měchýřky. Oční duhovka je tmavě hnědá, v době páření se mění u samic na žlutou i žlutohnědou, u samců na zelenožlutou i světle hnědou. Za určitých podmínek dokáže skočit až metr daleko.

Skokan zelený žije hlavně v nížinách. Živí se drobnými bezobratlými živočichy.

Přezimuje na souši nebo ve vodě. Vylézá již v dubnu, páří se o několik měsíců později na rozmnožišti. Skokan zelený není druh, ale hybrid. Často se množí s rodičovskými druhy. Samice vytvářejí vajíčka, která nikdy neobsahují genetický materiál svého otce. Tato vajíčka mohou být oplodněna rodičovským druhem, z něhož pocházel otec samičky.. Z těchto vajíček se vylíhnou opět hybridi, kteří budou klást vajíčka s genetickou informací pouze své matky.


Obrázky

Skokan zelený
Skokan zelený
Skokan zelený
Skokan zelený