31. Habr obecný (Carpinus betulus)

Kresba
Kresba: Jan Hrubý

Básnička

Habr

Habr mladým říká vlídně,

„Ty, když v zimě shodíš listy,

Na jaře máš nový jistý.

Tak se nevrť a stůj klidně...“

Starý habr, ten to ví,

Vždyť to není poprvý.


Zvukové soubory

Básnička


Textová příloha

Je to strom až 25 m vysoký, se širokou korunou, s hladkou bělošedou kůrou a borkou, která tvoří podélně probíhající síťkovitý vzor. Podlouhle vejčité až 10 cm dlouhé zašpičatělé střídavé listy mají až 15 cm dlouhý řapík. Je to jednodomá rostlina, jednopohlavné jehnědy se objevují v červnu s listy. Až 7 cm dlouhé samčí jehnědy visí dolů na krátkých výhonech, až 3 cm dlouhé samičí jehnědy visí na stopkách při konci mladých výhonů. K opylování dochází větrem. V září až říjnu dozrávají až 14 cm dlouhá plodenství složená ze 4-10 párů jednosemenných nažek. Nažky se rozšiřují větrem a zvířaty.

Habr roste ve světlých smíšených listnatých lesích, křovinách a na březích potoků, často tvoří malé porosty.

Roste velmi rychle, může se dožít až 150 let. Dřevo je žlutavě bílé, tvrdé, ohebné, slouží k výrobě nástrojů.


Obrázky

Habr obecný
Habr obecný
Habr obecný
Habr obecný
Habr obecný
Habr obecný