26. U pěnkavy Tikalky

Kresba
Kresba: Veronika Hájková

Básnička

Pěnkavák má modrou hlavu, neztratí se tedy v davu.

Nikdo jiný po pěnkavě nesebere zrnka v trávě.

Všechna už je vybrala, zpívala si tra-la-la.


Zvukové soubory

Básnička

Povídání o Pěnkavě obecné

Hlas pěnkavy


Textová příloha

26.střípek informací a zajímavostí z našeho lesa
Není les jako les. Všechny jsou součástí české krajiny, všechny jsou nenahraditelné a každý má své kouzlo. Náš les, přesněji komplex Klánovických lesů, má ale ještě něco navíc. Vzácnými a pozoruhodnými obyvateli z říše fauny a flory se může pyšnit díky tomu, že celé území je poměrně izolované okolní zástavbou tvořenou převážně obytnými čtvrtěmi bez průmyslových zón a především díky velké nepřerušené ploše lesa. Tato nepřerušenost vede k vytvoření stabilního mikroklimatu, umožňuje přirozený průběh přírodních procesů, výskyt vzácných rostlinných a živočišných společenstev a umožňuje samoregulační procesy. Už toto zjištění by stačilo pro hodnocení Klánovického lesa jako mimořádné přírodní lokality. Předmětem pýchy mohou být živočichové a rostliny, které nenajdeme nikde jinde, než v našem lese.
V r. 2005 byl zaznamenán jediný exemplář tajemné Zlatěnky druhu Chrysis clarinicollis. Tento druh parzitující na jiném druhu blanokřídlého hmyzu, který ovšem není dosud znám, je velmi vzácný v celé Evropě a toto je jediný nález v České republice !!


Obrázky

Pěnkava obecná (Fringilla coelebs)
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs)